Villkor

Villkor och rutiner för att vi ska kunna hålla hög kvalitet på våra tjänster

Avtalsvillkoren

Vi måste upprätta ett uppdragsavtal med er. Detta dels eftersom flera externa parter (försäkringsbolag, branschorganisationen och Länstyrelsen) kräver ett uppdragsavtalavtal, samt dels är det av rent praktisk natur - så vi vet vad Adderat ska göra resp. ni ska göra själva.

 • I våra avtal hänvisar i första hand till Adderat i Sverige AB:s särskilda villkor.
 • I våra avtal hänvisar vi i andra hand till branschens standardvillkor: Allmänna villkor Srf konsulterna
 • Fastpristjänster debiteras i förskott. Uppdrag på löpande räkning m.m. debiteras i efterskott. Betalningstiden är 10 dagar. Vi kan även acceptera 30 dagars betalningstid, men då måste vi fakturera er två gånger per månad.
 • För fastpristjänster gäller att fakturan ska vara betald innan vi påbörjar månadens tjänst.
 • Vi har en ansvarsförsäkring. Observera att gränsen för "ren förmögenhetsskada" är begränsad till 200.000 kr i våra särskilda villkor. Tänk särskilt på att om vi har tillgång till ert bankkonto för att göra betalningar så bör Adderat antingen inte har tillgång till konton med mer än 200.000 kr eller att alla transaktioner måste attesteras i internetbanken av er.
 • Vill ni att rådgivning ska omfattas av vår ansvarsförsäkring så måste den vara given skriftligt (på mejl). Muntlig rådgivning kan missförstås, och vi måste därför friskriva oss helt för all rådgivning som inte är skriftlig.

Hur vi jobbar - och vad vi behöver från er

För att kunna hålla hög kvalitet på våra tjänster måste vi ha rutiner.

 • Vi arbetar normalt på samma sätt i alla bolag. Vi strävar efter att ha samma rutiner i alla bolag vi hjälper. Vi försöker alltså undvika specialanpassningar i hur vi utför tjänsterna. Det blir mycket lättare för oss att garantera kvaliteten om vi enkelt kan följa samma rutiner. Exempelvis vill vi göra alla skattedeklarationer. Och göra dem via webben. Om någon kund själv gör deklarationen och någon vill ha det på papper så blir det mycket mer att hålla reda på - och det är lätt hänt att något faller mellan stolarna.
 • Vi strävar efter att ha en och samma ansvariga konsult till er. Det är bäst både för er och för oss. Men vi kan inte garantera det.
 • Ni måste lämna in materialet månadsvis senast den 10:e följande månad. Eller om ni lämnar kvartalsvis vill vi ha materialet den 10:e efter avslutat kvartal.
 • Löneunderlag behöver vi 10 arbetsdagar innan utbetalningsdagen, d.v.s. Även det den 10:e i månaden.
 • Lämnas inte materialet in i tid kan vi inte garantera att löner, skattedeklarationer och periodiska sammanställningar görs i tid, men vi försöker göra det.
 • Är ni väldigt sent ute så kan vi i undantagsfall arbeta på en helg eller kväll. Detta förutsätter dock att vi har någon konsult som har möjlighet att jobba då. Vi debiterar i så fall dubbel taxa.
 • På sidan Checklista - Inlämning kan ni läsa mer om vad och hur vi önskar få materialet.

Avdragsgillt? Bokföringsbrott?

Det finns många regler kring bokföring. En del är glasklara, medan en del för bedömas. Generellt gäller att det är vi - och revisorn - som sätter gränserna. Tänk på att glasklar bokföring går fort att bokföra, och bedömningar tar tid - som inte ingår i fastpris.

 • Läs vår sida Avdragsregler. Där finns information om det mesta ni bör ha koll på.
 • Vi utgår ifrån att material som lämnas till oss håller sig inom lagens gränser. Normalt granskar vi inte i detalj varje kvitto. Vi gör stickprov och allmänna rimlighetsbedömningar. Om ni har dålig uppfattning om vad som är tillåtet eller ej, och ni har mycket tveksamma kvitton, så måste vi lägga mycket tid på att bedöma kvittona. Det sker på löpande räkning.
 • Vi avgör om ett utlägg ska bokföras som icke-avdragsgillt eller ej.
 • Ibland händer det tyvärr att någon kund säger till oss hur vi ska bokföra eller ej. Om vi, efter diskussion, inte kan ändra på den inställningen säger vi upp avtalet.

Behov av datorteknik och datorkunskaper

Era behov av datorteknik och datorkunskaper när ni använder Adderats webbtjänster:

 • Tjänsten kräver att ni har senaste versionen av webbläsarna Firefox, Explorer, Safari eller Chrome.
 • Internetuppkopplingen bör vara ganska god. Kan vara segt om ni använder en äldre mobiluppkoppling eller dylikt.
 • Ni bör ha god datorvana. Support kring hur systemet fungerar ingår, men inte utbildning om generella datorkunskaper. Exempelvis hur man sparar en fil på datorn.

Vad Adderat inte gör

Adderat gör det mesta inom redovisning och löner, men vissa saker lämnar vi över till andra. Vi har dock samarbetspartners som vi kan rekommendera. Några vanliga frågor som vi inte gör:

 • Steget efter bokslutet, d.v.s. revisionen. Den gör ert bolags valda revisor. Om bolaget inte avsagt sig revisor.
 • Komplicerade skatteupplägg och bolagsavtal. Detta bör ni ta med en revisor, en skattejurist eller en advokat.
 • Privata deklarationer, bouppteckningar etc. Vi gör endast privata deklarationer för ägare till våra kundbolag.
Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)