Integritetsspolicy

Version maj 2018
Din integritet är viktig för oss på Adderat och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra tjänster och program och ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Adderat i Sverige AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1. Vilka är Adderat?

I denna policy kallas Adderat i Sverige AB (orgnr: 556199-4632) för Adderat och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.
Adderat ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, mejl eller annat sätt.
Adderat går att nå på följande sätt:
Post: Adderat i Sverige AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund
Tel: 020-10 00 99. Mejl: info@adderat.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare på hemsidan www.adderat.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra redovisningstjänster eller våra webbprogram.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som Adderat samlar in och hur den används.
Adderat agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Adderat ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.
Adderat agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.
Som personuppgiftsansvarig har Adderat ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

Adderat skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Adderats system som hanterar personuppgifter. Anställda på Adderat (samt framtida personuppgiftsbiträden och underbiträden) ska följa GDPR.
Personuppgifter som skickas in till Adderat utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

5. Adderat som personuppgiftsbiträde

Adderat agerar som personuppgiftsbiträde för dig som användare till något av våra molnbaserade webbprogram eller att vi utför redovisningstjänster åt ditt bolag. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Adderat. Personuppgiftsbiträdesavtalet ingår som bilaga i våra uppdragsavtal.
Adderat kan i supportsyfte och efter överenskommelse fjärrstyra din dator för att hjälpa dig som användare av våra programvaror. Vidare kan överföring av filer förekomma för att fullfölja en köpt tjänst eller i supportsyfte.

6. Underbiträden till Adderat

Företag Land för behandlingen Beskrivning av behandling Överföring till annat land
Plisec AB Sverige Inköp av data för att automatiskt kontrollera penningtvättsuppgifter. Finland (Lagring/hosting hos Google), Irland (Google har access)

7. Hur används cookies

Cookies sparas på din dator för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och webbprogram för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.
Adderats hemsida och webbprogram innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.
Adderat använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren

Det finns två typer av cookies och båda används på Adderats webbsidor. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På Adderats webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics och Remarketing. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den, samt att kunna göra riktad reklam. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Adderats webbsidor.

9. Överföring av information

Adderat (och dess framtida underbiträden) sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part.

10. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Som registrerad hos Adderat i Sverige AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t.ex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Adderat kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 020-10 00 99 eller via e-post info@adderat.se.

Personuppgiftsbehandlingar

Personuppgiftsbehandling Syftet med behandlingen Kategorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Köp av produkt eller tjänst / kundreskontra Leverera varan/tjänsten Kontakt, adress och faktureringsuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden + 1 år
Test av produkt/tjänst (demo) Uppföljning av test av produkt Kontaktuppgifter Potentiella kunder Intresseavvägning 2 månader
Besök på hemsidan Analys och uppföljning Cookie, IP-adress Hemsidebesökare Intresseavvägning 1-365 dagar
Inloggning och användning av webbprogram Möjliggöra inloggning och funktioner under webbläsarsession. Även för support och vidareutveckling av tjänsten. Cookie, IP-adress, webbläsare, inloggningsmetod Programanvändare Intressevägning Sessionen
Anmälan till nyhetsbrev Leverera nyhetstjänsten Kontaktuppgifter Kunder, Potentiella kunder Samtycke Under samtycket
Direkt marknadsföring Erbjuda tjänster Kontaktuppgifter Kunder Intresseavvägning 3 år efter avtalet upphört
Arbetssökande specifik tjänst Utvärdera och välja rätt person att rekrytera Kontaktuppgifter Arbetssökande Intresseavvägning Under rekryteringsprocessen + ytterligare 6 månader
Arbetssökande spontanansökan Utvärdera för eventuell rekrytering Kontaktuppgifter Arbetssökande Samtycke 6 månader
Leverantörsreskontra Köpa vara/tjänst Faktureringsuppgifter Leverantörer Avtal, Rättslig förpliktelse 7 år
Kontaktpersoner Lagra och presentera arbetskontaktuppgifter Kontaktuppgifter Kunder, leverantörer Intresseavvägning + Avtal Avtalstiden + 3 år
Kundärenden/Support Loggning i ärendehanteringssystem Kund och kontaktuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden + 3 år
Kontakt via telefon Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter Alla kategorier Intresseavvägning + Avtal 2 år
Kontakt via mejl, sociala medier Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter Alla kategorier Avtal + Intresseavvägning 5 år
Lagring av data i molnet För personuppgiftsavariges räkning lagra data Alla kategorier av personuppgifter Kunder Avtal Under avtalstiden + 30 dagar
Lagring av data i molnet :: Gratissajter För personuppgiftsavariges räkning lagra data Alla kategorier av personuppgifter Kunder Avtal Senaste inloggning + 3 månader
Backup av lagrad data i molnet/lokalt Säkerställa tillgång till data i händelse av avsiktlig eller oavsiktlig förlust Alla kategorier av personuppgifter Kunder Intresseavvägning 13 mån efter avtalets slut
Program- och frågeserviceforum Support och självhjälp Kontaktuppgifter Kunder, Potentiella kunder Avtal + intresseavvägning 3 år
Anmälan om allergier Säkerställa att man inte får i sig sådant man inte tål Hälsouppgifter Kunder Skydd för grundläggande intresse Under avtalstiden + 30 dagar
Adressuttag för direktreklam Marknadsföring Adressuppgifter Potentiella kunder Intresseavvägning 3 månader
Överföring av kundfiler Support Uppgifter som ingår i programmen Kunder Avtal Under tid supportärendet är öppet + 7 dagar, max 12 mån
Fjärrstyrning av kunddator Support Uppgifter som ingår i programmen Kunder Avtal Ingen
Personalregister För att kunna fullgöra anställningsavtalet och betala ut lön Kontaktuppgifter, kontonummer, Anställda Avtal, Rättslig förpliktelse Under anställningstiden + 10 år
Personalregister :: Praktikanter För att kunna fullgöra överenskommelse med skola, Arbetsförmedlingen e.d. Kontaktuppgifter Praktikanter Avtal, Rättslig förpliktelse Under praktikperioden + 3 mån
Anhörig För att kunna få kontakt med anhörig om något skulle hända Kontaktuppgifter Anhörig Intresseavvägning Under anställningstiden + 3 mån
Automatisk kontroll av penningtvättsuppgifter och bolagsuppgifter Uppfylla delar av reglerna kring Penningtvättslagen automatiskt Bolag: Namn- och kontaktuppgifter om bolaget, personer i styrelsen, verkliga huvudmän, bolagsordning, kontroll ägare/koncerner. Verkliga huvudmän och kontaktpersoner: Kontroll PEP, RCA och sanktioner. Kunder Rättslig förpliktelse 3 år efter avtalet upphört
Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)