Hur vi jobbar

Arbetsflöde :: Bokföring

Adderats arbetsflöde av bokföring består av tre steg. Vi har ett eget stödprogram för att samla in underlag och för att göra rapporter. Till det löpande använder vi standardprogram.

1. Digitala pärmen

Här lämnar du in underlag. Via mejl eller inlogg. Leverantörsfakturor kan attesteras innan de exporteras till Fortnox.

2. Fortnox

All bokföring görs i Fortnox där vi utnyttjar Fortnox möjligheter till automatisering med exempelvis bankkoppling för betalningar. Vi jobbar endast i Fortnox med bokföringen. Detta för att kunna arbeta effektivt.

3. Rapporter

I vårt program stämmer vi av bokföringen och tar fram månadsrapporter samt bokslutet.

Arbetsflöde :: Löner

Löner hanteras på motsvarande sätt som bokföringen. Krångligare lönehantering med exempelvis kollektivavtal tar våra lönespecialister hand om.

1. Tidredovisning eller löneunderlag

Löneunderlag måste lämnas via BankID-inlogg p.g.a. GDPR. Vi har även ett tidredovisningsprogram.

2. Löner

Löner gör vi i Visma Lön.

3. Lönebesked

Anställda hämtar ut lönebesked bakom BankID-inlogg i den digitala pärmen.

Smidigt och effektivt samarbete

För att kunna ha ett smidigt och effektivt samarbete jobbar vi så här:

Digitalt

Vi jobbar bara med digitala underlag. Vi har avskaffat papperspärmarna.

Månadsvis

För att kunna ha ett jämnt arbetsflöde under året gör vi endast/minst månadsvis bokföring. Det blir för stora arbetstoppar med kvartalsvisa eller årsvisa uppdrag på våren.

Veckovis

Om Adderat gör betalningar, så gör vi den löpande bokföringen och betalningarna veckovis. Bokföring blir då så mycket i realtid det är möjligt.

Årsvis

Vi kan göra årsvisa uppdrag - om räkenskapsåret slutar juni-oktober. Vi tar alltså inte in årsvisa uppdrag för decemberbolag. Vi rekommenderar att ni byter räkenskapsår på bolaget för att få ett snabbare bokslut.

Aktiebolag

Aktiebolag arbetar vi med i första hand. Vi tar även in ekonomiska föreningar, exempelvis bostadsrättföreningar och skolor. Vi arbetar inte med enskilda firmor, handelsbolag, ideella föreningar, stiftelser eller utländska bolag eller filialer.

Kontantintensiva bolag

Kontantintensiva bolag är vi extremt restriktiva med att ta in p.g.a. penningtvättsrisker/regler.
Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Stora Södergatan 8C
222 23 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)