Bokslut

Vi lämnar 25% rabatt på bokslut som lämnas in under april. Vi gör klart det senast under maj. Gäller nya kunder med aktiebolag.

Vi har möjlighet att ta in ca 30 nya bokslutskunder under våren. Reservera din plats för att få hjälp med bokslutet. (Reservationen är inte bindande.)

Bokslut med 25% rabatt

Vi lämnar 25% rabatt på bokslut som lämnas in under april. Men vad är grundpriset på bokslutet? Svaret: Det beror på... Främst beror priset på omfattningen på balansräkningen och hur ordningen är i bokföringen.

Minimipris

Vårt minimipris är 6.000 kr minus 25% rabatt ger 4.500 kr under april. Avser generellt ett litet konsultbolag med en anställd och max 100 verifikat under året. En enkel balansräkning med kundfordringar, bank, eget kapital, leverantörsskulder, moms, AGI och en semesterskuld. Ni har bokfört själva i ett standardprogram. (Helst Fortnox.) Bank, skattekonto och reskontror är avstämda, och det är ordning och reda. Det som ingår är:

  • Avstämning av balansräkningen. (Sammanfattas i s.k. bokslutsbilagor.)
  • Rimlighetsbedömning av resultaträkningen.
  • Stickprov på bokföringen ni gjort själva.
  • Minirevision (Inte en riktig revision, men en ordentlig genomgång av en erfaren redovisningskollega.)
  • Digital årsredovisning.
  • Inkomstdeklaration.
Större bokslut

Vi lämnar en offert efter att vi tagit ett möte och att vi tittat på bokföringen samt tidigare årsredovisning.

Inte ordning och reda

Om det inte blivit rätt bokfört, om det saknas underlag, eller om det generellt inte är ordning och reda så behöver vi rätta till bokföringen. Detta gör vi på löpande räkning - med samma 25% rabatt. Men vi tar en diskussion innan vi påbörjar något.

Adderat gör den löpande bokföringen

Vi tar gärna över den löpande bokföringen framåt på fastpris - se våra tjänstepaket med tre alternativ på omfattningen. För 2023 bokför vi ikapp på löpande räkning.

Det finstilta

Rabatt gäller nya kunder som bokar bokslutsarbete senast 2024-04-30. Vi har möjlighet att ta in ca 30 kunder. Det gäller för aktiebolag. Vi tar inte in enskilda firmor eller handelsbolag. Vi tar även in vissa brf:er, ekonomiska föreningar och ideella föreningar - men dessa är normalt mer omfattande än minimiversionen ovan. Alla priser är exkl. moms. Reservationen är inte bindande. Innan vi kan ta in bolaget som kund måste vi först ta ett (digitalt) möte och göra penningtvättskontroller. När vi är överens skriver vi ett uppdragsavtal.

Vi hjälper er att fokusera på tillväxt

Vi vill hjälpa bolag att växa, utvecklas och ge bra liv åt ägarna. Vad är dina mål för hur det ska se ut om tre år - för bolaget och för dig privat? Vi hjälper till med budget och goda råd.

Se till att du tar dig tid att utveckla ditt bolag. Vi ser till att momsdeklarationen blir inlämnad och lönerna blir utbetalda.

Stressa inte. Vår löne/HR-avdelning håller reda på de jobbiga reglerna i kollektivavtalen och Semesterlagen.

Sinnesro

Vi är noggranna och har koll på siffrorna. Koppla av. Vi löser det. Lägg kraften på att utveckla ditt bolag istället. Och ta ledigt på helgen istället för att göra admin då.

Digitalt

Digitalt är smidigt. Och effektivt. Vi har allt i datorn. Det blir lättare att ha koll på allt då. Du kan logga in och titta på (nästan) allt.

Har du frågor? Kontakta oss!

Reservera plats


Reservationen är inte bindande. Innan vi kan ta in bolaget som kund måste vi först ta ett (digitalt) möte och göra penningtvättskontroller. När vi är överens skriver vi ett uppdragsavtal.

Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Stora Södergatan 8C
222 23 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)