Lönehantering

Vi erbjuder lönehantering både på löpande räkning och till fastpris. Vi hanterar månadens lön, ger er underlag till utbetalning, skickar ut lönebesked och gör skattedeklarationen.
Årvis hjälper vi er med kontrolluppgifter, Fora, semesterskulder, budgetunderlag m.m. beroende på vad ert företag har för behov.

Fastpris

Lönehantering till fastpris baseras på att ni använder er av vår webbaserade tidsredovisning
Vid fastpris gör det enkla själva:
  • Anställda lägger själva in sina tider och/eller avvikelser, körersättningar, traktamenten samt utlägg via webben.
  • Håller anställdas adressuppgifter uppdaterade
  • Kollar att alla uppgifter stämmer
  • Attesterar tider
Observera att allt måste var klart och komplett när Adderat tar över. Vi debiterar extra för uppgifter vi behöver komplettera.
Årsvisa tjänster och extra tjänster debiterar vi på löpande räkning

Löpande räkning

Vi utför självklart lönehantering med traditionellt upplägg. Kontakta oss för mer information!

Priser

Fastpris
Grundpris. Inkluderar utbetalningsunderlag alt. att vi lägger upp en lönefil på banken, underlag för skattedeklaration samt bokföringsunderlag. 500 kr/mån
Lönekörning, enkel (Lön, avvikelser och adressändringar.) 200 kr/lönespec
Lönekörning, utökad (även reseräkningar, förmåner, bruttolöneavdrag och max fem utläggskvitton.) 500 kr/lönespec
Händelser som avviker från den månatliga lönen: Uppläggning av nyanställd, slutlön, kontrolluppgifter, semesterårsavslut. Ändringar av bilförmåner, bruttolöneavdrag, pensioner etc. Även vid uppstart av tjänsten. 780 kr/tim
Löpande räkning
Lönehantering 780 kr/tim
Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)