Checklista bokslut

Inför bokslut behöver vi få in en del uppgifter och papper. Vissa är samma för alla bolag, medan andra beror på vad bolaget gör, t.ex om det finns lager som då ska inventeras.

En del av punkterna kan vi hjälpa till med, medan andra bara kan göras av bolaget själv. Ju mer ni gör själva, ju mindre tid blir det debiterat. Prata med ansvarig konsult om ni vill ha hjälp med något / så mycket som möjligt.

 • Engagemangsbesked måste beställas från alla banker för alla bankkonton. Ett engagemangsbesked är ett utökat årsbesked som även tar upp borgensförbindelser m.m. samt upplupna räntor vid brutna räkenskapsår. Det går att be banken att skicka automatiskt vid årsslut. Banken tar en avgift på ca 200 kr.
 • Kontoutdrag för alla bankkonton för bokslutsåret, samt en månad efteråt.
 • Placeringskonton måste vi få på samma sätt som vanliga bankkonton få årsbesked för. Om det är brutet räkenskapsår måste det framgå upplupen ränta.
 • Fonder, aktier, kapitalförsäkringar etc. Vi behöver årets transaktioner (om vi inte redan fått det) och årsammanställning. För fonder och aktier (men inte kapitalförsäkringar) behöver vi markandsvärden - bör stå på sammanställningen.
 • Öppna poster med dubbelbetalningar, saknade kvitton etc. måste redas ut. Bör redas ut innan räkenskapsåret är till ända för att slippa ha med det i bokslutet – och normalt ska det redas ut varje månad.
 • Butikskassor och handkassor måste räknas per sista dagen på året. Sätt in (banka) kontanter. I bokslutsprogrammet tar vi fram ett kassaintyg som måste skrivas på.
 • Lager måste inventeras kring/på bokslutsdagen. Om bolaget har revisor måste revisorn bjudas in till inventeringen. Revisorn måste vara med på inventeringen om lagret utgör en väsentlig del av balansräkningen. Vi behöver lagerlistan. Kolla om något sålts/fakturerats efter inventering, eller om det kommit leverantörsfakturor på inköp i nästa år på varor som är med i inventeringen. I bokslutsprogrammet tar vi fram ett lagerintyg som måste skrivas på.
 • Periodiseringar. I bokslutet måste man få med intäkterna för de tjänster som är utförda respektive de kostnader som uppkommit under bokslutsåret. Om fakturorna är betalda i förskott alternativt i nästa år så måste man flytta intäkter/kostnader till rätt år. Detta kallas periodisering. Vi behöver hjälp med att identifiera vilka kundfakturor respektive leverantörsfakturor som hör till vilket år. Lämna generellt in all bokföring för minst en månad in i det nya året. Och anteckna på fakturorna vad det avser.
 • Pågående arbeten. Om bolaget utför (projekt)arbeten som pågår över bokslutsdagen så måste man uppskatta hur stor del som hör till bokslutet. Det finns olika regler att använda. Troligen har ni redan koll på detta, annars prata med er ansvariga konsult.
 • Bolag med bokslutsmetoden / kontantprincipen. Normalt bokförs allt när något betalas, men vid bokslutet måste även obetalda kundfakturor och leverantörsfakturor vara med i bokföringen. Lämna in allt.
 • Inventarier / Anläggningsregistret. Är allt som ligger i anläggningsregistret aktuellt? Om något är kastat eller sålt ska det utrangeras från registret. Om saker används ska det ligga kvar i registret även om det är helt avskrivet. Be att få en lista från ansvarig konsult.
 • Osäkra kundfordringar måste skrivas ner i bokslutet. Om det inte finns någon rimlig anledning kommer vi att skriva ner allt som är äldre än sex månader. Diskutera med ansvarig konsult.
 • Förbjudna lån får det inte finnas i bokslutet. I ett aktiebolag får inte ägare eller personer i ledande befattning låna något av bolaget. Därav begreppet förbjudna lån. Kolla innan bokslutsdagen att inte avräkningskontot, EuroCard-kontot etc. är back. Alternativet är att ta ut lånet som lön.
 • Pensioner. Pensionsbolagen brukar skicka ut ett underlag för särskild löneskatt på pensionsinbetalningar vid årsskiftet. Vi behöver detta underlag. Kontakta pensionsbolaget annars.
 • Semesterskuldlistan. Stämmer semesterskuldlistan? Har någon slutat? Verkar antalet dagar rimligt? Kontakta ansvarig konsult om ni inte fått en aktuell semesterskuldslista.
 • Lån. Vi behöver underlag på aktuellt skuldbelopp, samt hur mycket av detta som kommer att amorteras under nästa bokslutsår. Brukar normalt framgå av senaste låneavin. Vi behöver även kopior på skuldebrev.
Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)