Publicerades 3 september 2018
Utlandsmoms

Utlandsmoms

Det kan lätt bli rörigt och tidskrävande med bokföring av utlandsköp – om man inte gör rätt från början. Här tar vi upp grundprinciper för hur utlandsmoms fungerar, samt några punkter som underlättar för oss på Adderat – och minskar er faktura. Det är alltså inte en fullständig genomgång av momsreglerna – som är väldigt omfattande.

 

Översikt på grundprinciperna

Vi börjar med det viktigaste.

Huvudregeln privatpersoner

Huvudregeln vid försäljning till privatpersoner är att säljaren lägger på moms och redovisar den i sitt etableringsland. Det är samma princip som när privatpersonen handlar i Sverige; det blir moms på fakturan. Skillnaden är att antivirusprogram från Irland till den privata datorn får irländsk moms på fakturan.

Huvudregeln företag

Huvudregeln vid försäljning till företag (”beskattningsbara personer”) är att momsen ska beskattas i landet där tjänsten är omsatt. Eftersom vi befinner oss i en virtuell värld så får man tänka en gång till. Om man köper ett datorprogram (som är en tjänst) från Irland så räknas den som omsatt i Sverige – för det är i Sverige som programmet omsätts/används. Logiken blir att alla tjänster där utföraren kunde suttit i Sverige och utfört tjänsten ska beskattas i Sverige.

Tänk på

Några viktiga saker att tänka på:

  • Se till att det alltid finns VAT-nummer för både säljare och köpare på fakturan. Eller motsvarande vid köp utanför EU.
  • Beställ inte saker privat. Måste stå på företaget för att vara utan moms.
  • Om något blivit fel måste man begära rättning/kreditfaktura. Exempelvis om det lagts på utländsk moms på fakturan och det skulle varit momsfritt.

Mer detaljer

Nu tittar vi vidare på det finstilta. (Men det finns alltså egentligen mycket mer finstilt.)

Huvudregeln företag :: Förutsättningar

För att kunna använda huvudregeln för företag finns det två grundförutsättningar som måste vara uppfyllda.

Det är viktigt att kolla att försäljningen verkligen sker till en beskattningsbar person, d.v.s. till någon form av bolag som har rätt att hantera momsen. Om köparen inte är en ”beskattningsbar person” så är det försäljning till en privatperson och då måste ni lägga på svensk moms på fakturan. Det är säljaren som är skyldig att kolla upp köparen. Enklast är att granska VAT-nummer på Europeiska kommissionens tjänst för kontroll av VAT-nummer. (Finns länk via Skatteverket.se.) Om ok där så bör det vara en beskattningsbar person. I annat fall måste man på egen risk bedöma om det är en beskattningsbar person eller ej. Intyg från köparens skatteverk bör vara ok. Sedan kommer man in på rena bedömningar. Ett exempel kan vara att det framgår av köparens webbplats att köparen fortlöpande tillhandahåller varor eller tjänster mot ersättning och uppgift om vem köparen är.

Även om köparen är ett företag måste du som säljare bedöma om försäljningen sker till beskattningsbar person - att det inte är privata inköp. Om det är varor / tjänster som normalt är för privatpersoner bör du kräva ett intyg att köparen förvärvar detta i egenskap av beskattningsbar person.

Undantag

De flesta undantagen från huvudregeln följer logiken att tjänsten inte kan ha utförts i Sverige för de måste fysiskt ha utförts i det andra landet. Exempelvis hotellövernattning eller att någon har reparerat en fastighet. Hotellet finns ju fysiskt i utlandet och fastigheten som blev reparerad finns ju också i utlandet. Men det finns andra undantag också – och många specialfall.

I vissa fall måste säljaren momsregistrera sig i annat land för att det ska bli rätt. Exempelvis om ett tyskt bolag håller en mässa i Sverige, så måste det vara svensk moms även om det är ett tyskt bolag. Ett annat exempel är om man håller en kurs på Mallorca och har med hotellet på fakturan till kursdeltagaren; då är det risk att man måste ha spansk moms på hotelltjänsten man säljer.

Tänk på: Om man gör stora och/eller återkommande inköp/försäljningar med utlandet så gör man klokt i att noga kolla upp vilka momsregler som gäller. Helst innan man börjar.

Varor

Varor hanteras bokföringsmässigt på motsvarande sätt som tjänster. Varan måste dock bevisligen ha lämnat landet. Är varan kvar i landet är det moms på fakturan.

Vid import av varor från utanför EU går varan genom tullen och importmomsen går via Skatteverket. Datum för frakt kan ställa till det och ge frågor från Skatteverket. För att vi ska kunna hjälpa till behöver vi få inlogg till Tullverket för att kunna se detaljer.

Tänk på: Det är viktigt att man kan bevisa att varan lämnat landet. Enklast med faktura från transportföretaget eller Postverket.

Fakturor

I normalfall gäller detta om moms på fakturor:

  • Fakturor som går under huvudregeln för företag / beskattningsbara personer ska inte ha någon moms på sig. Bokföringsmässigt hanteras de med omvänd moms. Köparen lägger på utgående moms och drar av ingående moms. Blir normalt ett nollsummespel. Men för ett icke momspliktigt bolag (t.ex. en tandläkarfirma) så måste de lägga på moms, men kan inte dra av moms – som blir en kostnad för dem.
  • Fakturor till privatpersoner / icke beskattningsbara personer ska ha moms från säljarens land på sig.
  • Fakturor med tjänster som de facto är utförda i ett viss land har normalt det landets moms på fakturan. (Se exemplet ovan om mässan.)

Tänk på: Det går att ansöka om att få dra av den utländska momsen inom EU, t.ex. om man varit på en konferens. Det görs via svenska Skatteverket till det utländska skatteverket på särskild blankett. Man får inte dra av på den vanliga momsdeklarationen. Det ska vara minimum 50 euro. Dock inte säkert att det godkänns.

Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)