Publicerades 1 november 2018
Utdelning <small>(Favorit i repris)</small>

Utdelning (Favorit i repris)

I ett fåmansbolag kan man ut utdelning på två sätt. Antingen schablonutdelning med 171.875 kr för 2019. (2,75 inkomstbasbelopp, IBB, för året före, d.v.s. 62.500 kr för 2018). Eller med lönebaserad utdelning på 50% av löneunderlaget året innan, d.v.s. för 2018 - under förutsättning att lönekravet är ok.

Löneuttagskravet :: Spärrlönen

Lönekravet är att man måste ta ut minst 6 IBB plus 5% av totala kontanta löner året innan, d.v.s. 2018. Det är därför viktigt att ha koll på sin lön innan nyår - sedan är det för sent. Lönekraven räknas per delägare - inte bara för den bäst betalda delägaren.

Sedan finns det ett tak på hur mycket lön man max behöver ta ut på 9,6 IBB, d.v.s. 600.000 kr för 2018. För ett enmansbolag blir kravlönen 6 * 62.500 / 95% = 394.737 kr. Om det finns fler anställda måste man räkna noggrant. Kontakta oss för hjälp med beräkningar och koll på olika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att göra utdelning.

Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)