Publicerades 5 juli 2018
Sommar :: Båtar och hus

Sommar :: Båtar och hus

Tänk efter innan du köper ett sommarhus eller en båt på företaget. Man blir förmånsbeskattad för möjligheten att disponera huset, båten etc. Även om man bara använder båten två månader om året förmånsbeskattas man för hela året - eventuellt nedsatt förmån om det är is på havet.

Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)