Publicerades 30 september 2018
Prispengar momsfria

Prispengar momsfria

Prispengar vid tävlingar är inte momspliktiga sedan nyår, enligt ett ställningstagande av Skatteverket. Det beror på att det bara är moms om man utför en tjänst, och eftersom en tävlingsvinst innehåller ett mer eller mindre stort slumpmoment så blir det inte momspliktig omsättning. Det negativa för de tävlande är att ingående moms då inte blir avdragsgill. Speciellt har Svensk Travsport reagerat på detta. Startpengar, d.v.s. ersättning för en tävlande att ställa upp vid en tävling, är dock momspliktig då det är en utförd tjänst att infinna sig på tävlingen - och vara ett reklamansikte utåt. Svensk Travsport har då infört en kreativ mindre schablonstartpeng för alla deltagare. Det upplägget har Skatteverket generellt underkänt. Men de har nu åter förlängt tiden för när de kommer att göra några beslut "i avvaktan på en första rättslig prövning".

Har man tävlingsvinster i sin verksamhet - och inte vill vara försökskanin i Skatteverkets prövning - bör man inte dra ingående moms för den verksamhetsdelen från 2018-01-01. Skulle Skatteverket förlora i rätten kan man lämna in en rättning då. Är det större momspengar bör man prata med en skattejurist.

Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)