Publicerades 2 september 2018
Personaloptioner

Personaloptioner

Personaloptioner innebär en rätt att i framtiden köpa värdepapper till ett i förväg fastställt pris. Om vissa villkor är uppfyllda blir personaloptioner skattefria, alt. kan förmån (av förmånligt pris) skjutas upp till när värdepappersköpet sker. Personaloptionen regleras i avtal med den anställda.

Teckningsoptioner är i praktiken samma (förutom skatten), men registreras hos Bolagsverket. Och är det normala sättet att formellt registrera rätten att få köpa aktier. Det är därför logiskt att kombinera löftet i personaloptionen med att formellt skapa teckningsoptioner hos Bolagsverket.

Men Skatteverket tycker nu inte att teckningsoptioner är ”värdepapper” i detta fall, eftersom lagen formellt anger aktier som värdepapper. Kan alltså inte ha teckningsoptioner tillsammans med personaloptioner, för då blir det beskattning direkt då förutsättningarna för undantagen vid personaloptioner inte blir uppfyllda.

Tips: Om man funderar på personaloptioner till anställda bör man alltid kolla detta med en skattejurist först!

Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)