Publicerades 2 juni 2018
Ny lag för ekonomiska föreningar :: Även Brf

Ny lag för ekonomiska föreningar :: Även Brf

Det kommer en helt ny lag för ekonomiska föreningar. Bygger på aktiebolagslagen. Observera att många av reglerna även gäller för bostadsrättsföreningar. Några nyheter:

  • Målvaktsförbud. Företrädare ska ha för avsikt att vara aktiv.
  • Förenklad avveckling - om föreningen inte äger hus/tomt och saknar skulder.
  • Medlemsförteckning måste föras korrekt. Inklusive datum för medlemmens inträde.
  • Ordförande ska registreras hos Bolagsverket.
  • Revisorn får bara väljas på fyra år i taget. Därefter måste hen väljas om, eller bytas ut.

Ändring av stadgar som strider mot den nya lagen måste tas av föreningsstämman senast 30 juni 2020.

Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)