Publicerades 3 november 2018
Moms på uthyrd läkare

Moms på uthyrd läkare

Innan sommaren slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att bemanningsföretag som hyr ut vårdpersonal (läkare, tandläkare, sjuksköterskor m.fl.) ska ta ut moms för detta. Vårdtjänster är normalt momsfritt. Det slår främst mot privata läkarkliniker som inte kan dra av moms och får 25% högre kostnader. Kommuner och landsting får dra av moms i vilket fall. Och som en konsekvens lär enskilda hyrläkare få sänka sina arvoden. Ingen var beredd på detta. Inte Skatteverket heller, så Skatteverket meddelande att de skulle analysera allt i lugn och ro. De har nu kommit med ett ställningstagande.

Skatteverket har kommit fram till samma sak som HFD. De anser att uthyrning av personal inte är en sådan tjänst som i sig utgör sjukvård. Det gäller även om den uthyrda personalen ska utföra tjänster hos köparen som är vårdtjänster. Det är fråga om uthyrning av personal när köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna och säljaren ställer arbetskraft till förfogande. Då är det köparen som är patientens vårdgivare. En säljare som ställer sin personal till en köpares förfogande tillhandahåller alltså inte vårdtjänster utan uthyrning av personal.

Skatteverket lämnar en liten ventil öppen för "tjänster med nära anknytning till vårdtjänster". Men detta kommer nog bara kunna användas i extrema undantagsfall. De tre kriterierna nedan måste vara uppfyllda. Skatteverket ger ett exempel på när en privat läkarmottagning och ett sjukhus samarbetar om en forskningstjänst utan vinstsyfte.

Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)