Publicerades 1 juli 2018
Moms för läkare?

Moms för läkare?

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att bemanningsföretag som hyr ut vårdpersonal ska ta ut moms för detta. Detta enligt rättsfall i EU-rätten. Det medför 25% högre kostnader för privata vårdföretag och kommun- och landstingsägda bolag.

Tills vidare har dock Skatteverket sagt att fram tills de tagit fram ett ställningstagande gäller de gamla reglerna. Skatteverket måste bl.a. analysera om detta endast gäller bemanningsföretag eller även läkare som hyr ut sig själva via egna bolag.

Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)