Publicerades 1 september 2018
Klimatkompensation

Klimatkompensation

Arla har fått rätt mot Skatteverket kring klimatkompensation. Arla hade betalt 5,8 Mkr för att klimatkompensera koldioxidutsläpp vid tillverkning av ekologiska mejeriprodukter. Det gick till certifierad trädplantering i Afrika m.m. Arla marknadsförde klimatkompensationen på produkterna och i kampanjer.

Skatteverket tyckte att det var en icke avdragsgill gåva eftersom Arla inte fick någon motprestation. Högsta förvaltningsdomstolen gav dock Arla rätt eftersom de aktivt använt det i sin marknadsföring.

Detta kan kanske smitta av sig till andra gåvor som ges tillsammans med marknadsföring, men någon får ta det i rätten...

Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)