Publicerades 1 augusti 2018
Förmånsbeskattning av mobiler m.m.

Förmånsbeskattning av mobiler m.m.

Skatteverket har uppdaterat sitt ställningstagande kring när det blir förmånsbeskattning vid privat användande av jobbmobilen. Och läsplattan m.m.

I grunden anser Skatteverket att alla varor och tjänster en anställd får tillgång till av arbetsgivaren är förmåner - såvida inte:

 • varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för att den skattskyldige ska kunna utföra sina arbetsuppgifter,
 • förmånen är av begränsat värde för den anställde, och
 • förmånen för den anställde inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen (11 kap. 8 § IL).

Vi börjar med vad som gäller kring de två sista punkterna.

Om det är ett rörligt abonnemang kan man särskilja vad som är tjänst och vad som är privat användning. Det måste alltså vara ett abonnemang till fastpris för att undvika förmånsbeskattning. Skulle det vara någon extradebitering på fastprisfakturan som avser privat användande så blir det förmån på den delen. Det är även viktigt att abonnemanget måste stå på bolaget, och att utrustningen tillhör bolaget.

Punkten att det bara får vara till ett begränsat värde för den anställde, anser Skatteverket att det kan man bortse ifrån: "Med beaktande av Högsta förvaltningsdomstolens bedömning i RÅ 2004 ref. 101 anser Skatteverket att förmånen är av begränsat värde för den anställde." (Åtminstone i rimlig omfattning.)

Det viktigast punkten är om "varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för att den skattskyldige ska kunna utföra sina arbetsuppgifter". Här får vi titta på några olika fall (med Skatteverkets exempel):

 • På den ordinarie arbetsplatsen blir det ingen förmånsbeskattning för privat användande. Men det måste vara ett fastprisabonnemang.
 • Lisa, som är projektledare, arbetar på olika ställen samt även i hemmet. Och behöver vara nåbar. Eftersom mobiltelefonen med fastprisabonnemang är av väsentlig betydelse för att Lisa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter även utanför den ordinarie arbetsplatsen blir det inte förmånsbeskattning.
 • Lisa har även en iPad, som hon (av någon anledning) bara har nytta av på ordinarie arbetsplatsen. Då blir det förmånsbeskattning om hon använder denna privat.
 • Adam, som är lagerarbetare, har en jobbmobil som behövs på arbetsplatsen, men är inte nödvändig på kvällen. Privat användning efter arbetstid ska då förmånsbeskattas.

Att tänka på för företaget:

 • Man måste gå igenom alla anställda och se dels vilka prylar med/utan abonnemang de har, och dels om respektive pryl är av väsentlig betydelse för att utföra arbetsuppgifter utanför ordinarie arbetsplats.
 • Om någon pryl för någon anställd inte är av väsentlig betydelse så ska man antingen förmånsbeskatta, eller så måste det finnas ett "avtal eller dokument" med den anställde där det står att denne inte får använda prylen privat utanför ordinarie arbetsplatsen.
 • Eventuell förmånsbeskattningen ska ske till marknadsvärde. Tänk på att det blir ett förmånsvärde för själva mobilen och ett annat förmånsvärde för abonnemanget. Detta ska då göras varje månad i lönen.
 • Detta gäller inte endast datorprylar utan allt, exempelvis måste man göra samma bedömning för en tidningsprenumeration.
Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)