Publicerades 4 november 2018
Förmån vid sjukvård <small>och sjukvårdsförsäkring</small>

Förmån vid sjukvård och sjukvårdsförsäkring

Skatteverket har nu kommit ut med ett ställningstagande kring de nya reglerna för sjuk- och hälsovård som gäller från 1 juli 2018.

Huvudregeln

Numera är huvudregeln att all sjuk- och hälsovård är en skattepliktig förmån. Det betyder att den anställde får betala skatt på förmånen, och arbetsgivaren får betala arbetsgivaravgift. Men samtidigt blir kostnaden avdragsgill för bolaget. Gäller för betalningar gjorda efter den 1 juli.

Exempel: Vi tar ett jämt belopp på 1.000 kr som exempel. (Antag 1-2 besök hos en naprapat.) Tidigare var det skattefritt för den anställde, d.v.s. kostnad / skatt på noll kr. För bolaget kostade det 1.000 kr plus skatten på 22% * 1.000 kr = 220 kr, som inte var avdragsgill. Total kostnad för bolaget var 1.220 kr. Numera får den anställde en kostnad / skatt vid 50% marginalskatt på 500 kr. Bolagets kostnad blir 1.000 kr plus arbetsgivaravgiften på 314 kr. Totalt 1.314 kr. Ökningen för den anställde blir alltså marginalskatten 50% (500 kr), och för bolaget 1.314 / 1.220 = 7,7% (94 kr).

Undantagen - skattefritt

Generellt är sjuk-och hälsovård som går under arbetsmiljöregler och rehabilitering skattefria för den anställde och avdragsgilla för bolaget. Mer specifikt gäller det företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering som tillhandahålls av arbetsgivaren som ett led i det arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen är ansvarig för. I de flesta fall avser sådana insatser anpassning av arbetsplatsen samt möjlighet för den anställda att träna på arbetstid. Däremot omfattas inte behandlingar som avser att bota sjukdomen av skattefriheten. Exempelvis om någon skadar knäet är sjukgymnastkostnader skattefria, men inte att arbetsgivaren betalar en knäoperation - även om det blir kortare tid att komma tillbaka. Vidare blir det skattefritt vid förebyggande behandling (syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta).

Till skillnad från personalvårdsförmån som måste rikta sig till hela personalen för att uppfylla kraven på skattefrihet kan arbetsgivarens förebyggande insatser för att förhindra ohälsa på arbetsplatsen samt rehabiliteringsinsatser rikta sig till en anställd eller en grupp av anställda.

De skattefria undantagen ska vara just undantag. Det går alltså inte att dra av allt och hänvisa till förebyggande behandling. Det kommer inte Skatteverket att köpa. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte kring förebyggande behandling, men bolaget ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.

Exempel från Skatteverket:

1. Linda arbetar som plåtslagare. För att förebygga skador i arbetet får Linda gå på regelbundna besök till en fysioterapeut. Besök hos en fysioterapeut är hälso- och sjukvård men eftersom besöken sker som ett led i arbetsgivarens förebyggande arbete som är anpassat till de risker Linda utsätts för i sitt arbete är besöken skattefria för Linda.

2. Kim, som arbetar som affärsbiträde, har drabbats av en livskris. Arbetsgivaren uppmärksammar att Kim inte mår bra och erbjuder hen att gå på samtal hos en psykolog för att på så sätt komma till rätta med sina problem och därmed också undvika sjukskrivning. Behandlingen är att betrakta som förebyggande behandling eller rehabilitering och den är därför skattefri för hen. Skattefriheten gäller oavsett om livskrisen beror på arbetet eller på den privata situationen och oavsett om den sker under tid som Kim är sjukskriven.

3. Rut arbetar som pilot på ett flygbolag. Varje år genomgår hon en hälsoundersökning för att utvärdera om hon har de fysiska förutsättningarna som krävs för att arbeta som pilot. Undersökningen genomförs inom företagshälsovården. Eftersom hälsoundersökningen är ett krav för att arbeta som pilot är underökningen skattefri för henne.

4. Rune arbetar som kontorist på ett flygbolag. Flygbolaget erbjuder samtliga kontorsanställda hälsoundersökningar motsvarande de kontroller som piloterna måste genomgå varje år för att säkerställa att de kan utföra arbetet som pilot. Eftersom hälsoundersökningarna inte är nödvändiga för att kontorspersonalen ska kunna utföra sitt arbete, är hälsoundersökningen en skattepliktig förmån för Rune och övrig kontorspersonal.

Sjukvårdsförsäkringar

Sjukvårdsförsäkringar används i första hand för att kunna få snabbare sjukvård. Men de kan även innehålla möjligheten att täcka kostnader för rehabilitering och förebyggande insatser. Den delen av sjukvårdsförsäkringen som gäller sjukvård blir en förmån för den anställde, medan rehabiliteringsdelen är skattefri. Bolaget måste då proportionera premien på en skattefri och en skattepliktig del. Uppgifterna om fördelningen kan man få av försäkringsbolaget. Hela sjukvårdsförsäkringen är numera avdragsgill för bolaget.

Kontakta oss
Välj ett kontor nära dig

Adderat
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund

046-59 00 980 (Lund)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Baltzarsgatan 18
211 36 Malmö

040-651 11 11 (Malmö)
020-10 00 99 (Växel)

Adderat
Södra Järnvägsgatan 6
247 62 Veberöd

0733-16 83 30 (Veberöd)
020-10 00 99 (Växel)